Wskaźnik WHR

Wskaźnik WHR

Wskaźnik WHR jest to wskaźnik proporcji pomiędzy talią a biodrami, który oblicza się po to, by móc ocenić typ sylwetki oraz określić rodzaj ewentualnie doskwierającej otyłości. Nie jest to jednak wskaźnik ostateczny, dlatego też nie należy przywiązywać do niego pełnej wagi. Jest to jedynie pewien pomiar, który może być pomocnym do określenia prawidłowej sylwetki, sam z siebie nie jest jednak w pełni miarodajny. Z reguły bierze się go pod uwagę u osób, których BMI wskazuje na otyłość lub przynajmniej nadwagę – u pozostałych nie jest jasnym miernikiem. WHR oblicza się, dzieląc obwód talii przez obwód bioder. Zbyt wysoki wskaźnik oznacza albo otyłość brzuszną (figura typu jabłko), albo otyłość pośladkową (figura typu gruszka). Wskaźniki różnią się, w zależności od tego, czy dotyczą kobiet, czy mężczyzn. O otyłości brzusznej u mężczyzn mówimy, gdy wskaźnik WHR osiąga lub przekracza wartość 1, u kobiet zaś, gdy osiąga lub przekracza 0, Otyłość pośladkowa dotyczy mężczyzn, u których wskaźnik WHR wynosi mniej niż 1, u kobiet zaś mniej niż 0,Ta pierwsza jest znacznie groźniejsza dla zdrowia i występuje zarówno u kobiet, jak u mężczyzn. Zwiększa w znaczący sposób ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia lub cukrzycy.